Logo mooiuden.nl
  | Fotonummer: 6e1c45

Stadsrechten opgedoken: Uden van oudsher een stad

Uden - Elke vijf jaar wordt het gemeentelijk archief geactualiseerd: de archivaris beoordeelt dan of alle stukken nog in het gemeentelijk archief thuishoren. Soms worden ook nieuwe documenten toegevoegd. Tijdens deze periodieke klus stuitte de archivaris plotseling op een voor hem onbekend document: dat bleken de stadsrechten van Uden te zijn.

In Nederland werden in de dertiende eeuw de eerste stadsrechten toegekend. In de zestiende eeuw had de adel grotendeels aan macht ingeleverd. In deze periode kregen steden hun rechten sneller en relatief goedkoper dan voorheen, zodat de adel hier toch nog profijt uit kon halen. De stadrechten van Uden blijken in deze periode te zijn toegekend.

Wat zijn stadsrechten?
Stadsrechten waren in het middeleeuwse Europa bijzondere rechten en privileges die aan een plaats werden toegekend. In essentie ging het om het recht van de stad op eigen rechtspraak. Aan burgers werd het recht verleend hun zaak te bepleiten voor een rechtbank van gelijken, in plaats van onderworpen te zijn aan het recht van de landheer.

Wat betekent dit voor Uden?
Vanwege ons voorzieningenniveau, werkgelegenheid en de regiofunctie wordt Uden door officiële instanties als het CBS al beschouwd als een middelgrote stad. Toch zien geboren en getogen Udenaren Uden vooral nog als dorp. Nu Uden middeleeuwse stadsrechten blijkt te hebben, zal dit vooral gevolgen hebben voor de reeds vastgelegde geschiedenis over Uden. En: degenen die Uden graag als stad zien, hebben een extra argument wanneer de discussie over Uden als stad of dorp weer oplaait.

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiuden.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037612&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=mooiuden.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9813293&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiuden.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037610&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooiuden.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=540" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>